Запис Детальніше

Structural and magnetic characterization of functional surface coated maghemite nanoparticles

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Structural and magnetic characterization of functional surface coated maghemite nanoparticles
 
Creator Demchenko, P.
Mitina, N.
Zaichenko, A.
Nedelko, N.
Lewińska, S.
Ślawska-Waniewska, A.
Dłużewski, P.
Bilska, M.
Ubizskii, S.
 
Subject core-shell γ-Fe2O3 nanoparticles
dipolar interparticle interactions
 
Description Nanoparticles composed of magnetic γ-Fe2O3
core and organic shell were synthesized via template synthesis in the presence of functional oligoperoxide surfactants and further graft-polymerization initiated from
their surface. X-ray diffraction (XRD), transmission electron microscopy (TEM) and magnetic measurements (PPMS) were used to characterize the obtained magnetic system of
core-shell nanoparticles. XRD results confirm the existence of γ-Fe2O3 phase as well as show an average diameter of
nanoparticles around 10 nm. The obtained particles are superparamagnetic at the room temperature. Magnetic measurements indicate also sufficiently strong dipolar interparticle interactions at low temperatures.
 
Date 2012-10-22T07:10:44Z
2012-10-22T07:10:44Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Demchenko P. Structural and magnetic characterization of functional surface coated maghemite nanoparticles / P. Demchenko, N. Mitina, A. Zaichenko, N. Nedelko, S. Lewińska, A. Ślawska-Waniewska, P. Dłużewski, M. Bilska, S. Ubizskii // Оксидні матеріали електронної техніки – отримання, властивості, застосування (ОМЕЕ – 2012) : збірник матеріалів міжнародної наукової конференції, 3-7 вересня 2012 року, Львів, Україна / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 268-269. – Паралельний титульний аркуш англійською. – Bibliography: 4 titles.
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/15433
 
Language en
 
Publisher Національний університет "Львівська політехніка"