Запис Детальніше

Концепція управління фінансами підприємства на базі економічної доданої вартості

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Концепція управління фінансами підприємства на базі економічної доданої вартості
 
Creator Шевчук В. Р.
Чернобай Л. І.
 
Description Вибір того чи іншого показника оцінки ефективності діяльності визначає стратегію управління фінансами підприємства. Концепція управління, яка ґрунтується на визначенні показника економічної доданої вартості (EVA®) – це система фінансового управління, яка задає єдину основу для прийняття рішень основним і допоміжним персоналом, та дає змогу моделювати, відстежувати, реалізувати і оцінювати прийняті
рішення в єдиному руслі – додавання вартості до інвестицій акціонерів. Choosing adequate coefficients of company’s activities efficiency define the strategy of
financial management. Management conception which based on the coefficient of economic value added (EVA®) – it’s the system of financial management which is the basis of making decisions of top and aid staff; which helps modeling, looking after, making and estimating the decisions in single channel – added value to stockholder’s investments.
 
Date 2009-09-03T11:32:22Z
2009-09-03T11:32:22Z
2007
 
Type Article
 
Identifier Шевчук В. Р. Концепція управління фінансами підприємства на базі економічної доданої вартості / В. Р. Шевчук, Л. І. Чернобай // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 606 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 108–113. – Бібліографія: 10 назв.
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/335
 
Publisher Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"