Запис Детальніше

Етапи процесу генералізації навчального матеріалу з економічних дисциплін

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Етапи процесу генералізації навчального матеріалу з економічних дисциплін
 
Creator Дольнікова Л. В.
Вітер О. М.
 
Description Розглянуто етапи формування генералізованої системи знань з економічних дисциплін. Автори вважають, що локальна і глобальна генералізація навчального
матеріалу, ефективне та якісне формування базових знань з економічних дисциплін
підвищують мотивацію їхнього вивчення, формують на пропедевтичному рівні
елементи фахового мислення. The forming stages of generalized system of knowledge of economic disciplines are examined in the article. The authors consider that local global generalization of educational material; effective and high-quality forming of base knowledge of economic disciplines promotes motivation of their study and forms the elements of professional thinking.
 
Date 2009-09-03T13:01:31Z
2009-09-03T13:01:31Z
2007
 
Type Article
 
Identifier Дольнікова Л. В. Етапи процесу генералізації навчального матеріалу з економічних дисциплін / Л. В. Дольнікова, О. М. Вітер// Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 605 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 224–229. – Бібліографія: 8 назв.
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/437
 
Publisher Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"