Запис Детальніше

Модифікуюча дія убіхінону, комплексу попередників і модулятора його біосинтезу на мітохондрії тканин печінки та серця за умови введення доксорубіцину

Vernadsky National Library of Ukraine

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Модифікуюча дія убіхінону, комплексу попередників і модулятора його біосинтезу на мітохондрії тканин печінки та серця за умови введення доксорубіцину
 
Creator Бурлака, А.П.
Кучменко, О.Б.
Петухов, Д.М.
Ганусевич, І.І.
Лукін, С.М.
Лук’янчук, Є.В.
Сидорик, Є.П.
Делеменчук, Н.В.
Донченко, Г.В.
 
Subject Оригинальные исследования
 
Description Важливою складовою токсичного ефекту доксорубіцину (Д) є активація матриксних металопротеїназ, що є причиною посилення деструкції міжклітинного матриксу. При дії Д на організм тварин виявлено пригнічення активності комплексів І, ІІ і ІV ланцюга транспорту електронів
у мітохондріях, зниження вмісту убісеміхінону. Одночасне застосування
Д, препарату убіхінону та комплексу попередників і модулятора біосинтезу убіхінону значно знижує рівні активності матриксних металопротеїназ в тканинах, підвищує вміст убісеміхінону і нормалізує роботу ланцюга транспорту електронів в мітохондріях і, таким чином, суттєво нівелює токсичну дію Д. Ключові слова: убіхінон,
убісеміхінон, матриксні
металопротеїнази.
The important part of doxorubicin toxicity
is an activation of MMPs, which leads to increased
destruction of extracellular matrix. The mitochondrial
electron-transport chain function was found to be impaired
in animals treated with doxorubicin. The decrease
in CoQ radical – ubisemiquinone – level was found in
organs of animals treated with doxorubicin in therapeutic
dosage. The treatment by ubiquinone and complex
of precursors of modulator of ubiquinone biosynthesis
in parallel to doxorubicin leads to significant decrease
in tissue MMPs activities, increase of ubisemiquinone
content and normalization of mitochondrial electrontransport
chain function, which leads to notable reduction
of doxorubicin toxicity.
Key Words: ubiquinone, ubisemiquinone, matrix
metalloproteinases.
 
Date 2014-04-08T13:24:06Z
2014-04-08T13:24:06Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Модифікуюча дія убіхінону, комплексу попередників і модулятора його біосинтезу на мітохондрії тканин печінки та серця за умови введення доксорубіцину / А.П. Бурлака, О.Б. Кучменко, Д.М. Петухов, І.І. Ганусевич, С.М. Лукін, Є.В. Лук’янчук, Є.П. Сидорик, Н.В. Делеменчук, Г.В. Донченко // Онкологія. — 2011. — Т.13, № 4. — С. 300-3003. — Бібліогр.: 23 назв. — укр.
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/59432
 
Language uk
 
Relation Онкологія
 
Publisher Iнститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького