Запис Детальніше

Поняття і сутність юридичних гарантій реалізації громадянами права на звернення до органів державної виконавчої влади

Vernadsky National Library of Ukraine

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Поняття і сутність юридичних гарантій реалізації громадянами права на звернення до органів державної виконавчої влади
 
Creator Мирошниченко, О.О.
 
Subject Конституційне право
 
Description Аналізується роль органів виконавчої влади як складової апарату держави у забезпеченні реалізації громадянами закріпленого Конституцією України права на звернення. На підставі узагальнення наукових підходів до визначення сутності юридичних гарантій реалізації громадянами права на звернення до органів виконавчої влади уточнено їхній зміст і сформульовано характерні особливості.
Анализируется роль органов исполнительной власти как составляющей государственного аппарата в обеспечении реализации гражданами закрепленного Конституцией Украины права на обращения. На основе обобщения научных подходов к определению сущности юридических гарантий реализации гражданами права на обращения в органы исполнительной власти уточнено их содержание и сформулированы характерные особенности.
In article is analyzed the role of organs of executive power as by the constituent of state machine in providing of realization by the citizens of fastened by Constitution of Ukraine rights to the appeals. On the basis of scientific approaches generalization to the decision of essence of legal guarantees of realization by the citizens of right to the appeals in the organs of executive power their maintenance is specified and the characteristic features are formulated.
 
Date 2014-04-09T13:50:17Z
2014-04-09T13:50:17Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Поняття і сутність юридичних гарантій реалізації громадянами права на звернення до органів державної виконавчої влади / О.О. Мирошниченко // Держава і право. — 2012. — Вип. 55. — С. 199-205. — Бібліогр.: 17 назв. — укp.
1563-3349
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/59627
 
Language uk
 
Relation Держава і право
 
Publisher Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України