Запис Детальніше

Тендерні аспекти профорієнтаційної роботи з учнями середніх навчальних закладів Канади (Gender aspects of career guidance of students of Canadian secondary schools)

Цифровий архів НаУОА

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation https://eprints.oa.edu.ua/7396/
 
Title Тендерні аспекти профорієнтаційної роботи з учнями
середніх навчальних закладів Канади
(Gender aspects of career guidance of students of Canadian secondary schools)
 
Creator Костюк, O. (O. Kostiuk)
 
Subject Освіта
 
Description Проаналізовано канадський досвід врахування тендерних аспектів у профорієнтаційній
роботі зі школярами. Розкрито сутність тендерно справедливого професійного спрямування в
канадській середній школі. Висвітлено напрями профорієнтаційної роботи та відображення
тендерної складової у них. З’ясовано риси та навички, які формують канадські педагоги у
своїх вихованцях для їх успішного працевлаштування та виконання майбутніх професійних
соціальних ролей. Окреслено основні форми роботи з молоддю для розширення її уявлень
про можливі траєкторії трудової діяльності. Охарактеризовано програми, метою яких є
заохочення учениць до вибору нетрадиційних для їх статі професій, обґрунтовано принципи
таких програм
(The Canadian experience of taking into account gender aspects in the career guidance of students has
been analyzed. The essence of gender-equitable professional development in Canadian schools has been
illustrated. The main directions of career development and gender inclusion in these spheres have been
determined. Personal qualities and skills which are formed and developed in students by Canadian teachers
for their effective employment and performance of future professional and social roles have been outlined.
The main forms of work with youth in order to expand their consciousness of career paths have been defined.
The programs aimed at girls’ encouragement to choose nontraditional careers for their sex have been
characterized. The principles of these programs have been justified.)
 
Date 2016
 
Type Стаття
PeerReviewed
 
Format application/pdf
 
Language uk
 
Identifier https://eprints.oa.edu.ua/7396/1/7.pdf
Костюк, O. (O. Kostiuk) (2016) Тендерні аспекти профорієнтаційної роботи з учнями середніх навчальних закладів Канади (Gender aspects of career guidance of students of Canadian secondary schools). Гендерна парадигма освітнього простору (3/4). с. 97-105. ISSN 2519-8416