Records

Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

View Archive Info

 • » Особистість учителя у педагогічній спадщині І. О. Синиці
  Загородня, Алла А.; Zahorodnia, Alla A.
  2012-02-14
  View Record | View Original
 • » Педагогічні умови професійного самовдосконалення майбутнього менеджера туризму в...
  Загнибіда, Раїса П.; Zahnybida, Raisa P.
  2014-02-27
  View Record | View Original
 • » Становище радянських військовополонених на території України 1941 – 1944 рр.
  Заболотний, Олександр М.; Zabolotnyj, Oleksandr M.
  2012-02-01
  View Record | View Original
 • » Культурно-освітня діяльність Російської Православної церкви в Південній...
  Єрич, Тетяна Г.; Jerych, Tetjana Gh.
  2014-04-28
  View Record | View Original
 • » Формування професійної компетентності майбутніх автослюсарів у центрах...
  Дубініна, Оксана В.; Dubinina, Oksana V.
  2013-05-21
  View Record | View Original
 • » Діяльність України у міжнародних організаціях (1991 – 2011 рр.) : історіографія
  Дмитрушко, Олександр М.; Dmytrushko, Oleksandr M.
  2015-02-17
  View Record | View Original
 • » Академік АН УРСР А. М. Гродзинський (1926–1988) – організатор ботанічної науки
  Давиденко, Марина М.; Davydenko, Maryna M.
  2014-01-18
  View Record | View Original
 • » Формування педагогічної готовності майбутні х фахівців пожежно-рятувальної...
  Демченко, Анжела В.; Demchenko, Anzhela V.
  2013-12-30
  View Record | View Original
 • » Використання модульних технологій у професійній підготовці майбутніх...
  Гусечко, Лілія В.; Ghusechko, Lilija V.
  2013-03-22
  View Record | View Original
 • » Професор С.С. Рубін (1900 – 1985 рр.): наукова, організаційна, педагогічна та...
  Гарбар, Ольга П.; Gharbar, Oljgha P.
  2012-11-21
  View Record | View Original
 • » Трансформація Кропивнянського козацького полку в соціально-економічній та...
  Губочкін, Микола П.; Ghubochkin, Mykola P.
  2012-12-22
  View Record | View Original
 • » Громадсько- політична та дипломатична діяльність Олександра Шульгина (1917–1960)
  Акинджи, Емре; Akyndzhy, Emre
  2015-02-16
  View Record | View Original
 • » Проблема соціального розвитку дітей-сиріт в історії вітчизняної педагогіки...
  Голубочка, Ірина С.; Gholubochka, Iryna S.
  2013-11-18
  View Record | View Original
 • » Професійна освіта на теренах Райхскомісаріату «Україна» (1941 – 1944 рр.)
  Гончаренко, Інна В.; Ghoncharenko, Inna V.
  2012-11-20
  View Record | View Original
 • » Академік О. І. Душечкін (1874 – 1956рр.) : наукова, організаційна робота та...
  Годун, Наталія І.; Ghodun, Natalija I.
  2011-12-23
  View Record | View Original
 • » Діяльність Греко - католицької церкви на сторінках періодичної преси Східної...
  Гнип, Ігор Я.; Ghnyp, Ighor Ja.
  2012-09-25
  View Record | View Original
 • » Педагогічні умови професійного саморозвитку майбутніх фахівців Державного...
  Вовк, Неля П.; Vovk, Nelja P.
  2013-03-25
  View Record | View Original
 • » Становлення і розвиток вітчизняної зоотехнічної науки (друга полови-на XІХ – початок...
  Бородай, Ірина С.; Borodaj, Iryna S.
  2014-05-08
  View Record | View Original
 • » Розвиток герпетології на терені України в середині – кінці ХХ століття:...
  Васенко, Олександр В.; Vasenko, Oleksandr V.
  2012-12-29
  View Record | View Original
 • » Педагогічні умови науково-дослідницької підготовки магістрів соціальної педагогіки
  Бондаренко, Наталія О.; Bondarenko, Natalija O.
  2014-01-28
  View Record | View Original
 • » Науковий супровід цукробурякового виробництва в другій половині ХІХ – на початку...
  Бокшиц, Олена М.; Bokshyc, Olena M.
  2012-12-24
  View Record | View Original
 • » Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи за...
  Черненко, Галина М.; Chernenko, Ghalyna M.
  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Формування культурознавчої компетентності майбутніх фахівців з видавничої справи...
  Бобренко, Ростислав В.; Bobrenko, Rostyslav V.
  2013-04-24
  View Record | View Original
 • » Підготовка вчителів до керівництва творчою проектною діяльністю молодших школярів :...
  Молчанова, Вікторія В.; Molchanova, Viktorija V.
  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Використання моделювання педагогічних ситуацій у навчальному процесі при підготовці...
  Красюк, Людмила В.; Krasjuk, Ljudmyla V.
  2017-09-20
  View Record | View Original
26 - 50 of 1225 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>