Records

Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

View Archive Info

 • » Професійна підготовка юристів в університетах США
  Роскопіна, Юлія Олегівна; Raskopina, Yulia O.
  2014-08-15
  View Record | View Original
 • » Професійна підготовка юристів в університетах США.
  Роскопіна, Юлія Олегівна; Raskopina, Yulia O.
  2014-09-15
  View Record | View Original
 • » Професійна підготовка юристів в університетах США
  Роскопіна, Юлія Олегівна; Raskopina, Yulia O.
  2014-09-15
  View Record | View Original
 • » Залізничний транспорт України (друга пол. ХІХ – перша пол. ХХ ст.):...
  Потапенко, Людмила Леонідівна; Potapenko, Ludmila L.
  2014-09-21
  View Record | View Original
 • » Розвиток академічної гуманітарної науки в Україні (1990 – 2000-і рр.).
  Непорожній, Василь Андрійович; Noporozhniy, Vasily A.
  2014-09-23
  View Record | View Original
 • » Функціонування органів місцевого управління окупаційної адміністрації...
  Мельнічук, Ліна Володимирівна; Melnichuk, Lina V.
  2014-05-19
  View Record | View Original
 • » Парламентаризм в Україні (1917 р. – початок ХХІ ст.) : історіографія.
  Левицька, Катерина В.; Levytska, Kateryna V.
  2014-05-24
  View Record | View Original
 • » Формування готовності до дослідницької діяльності в майбутніх учителів технологій...
  Лаун, Сергій Юрійович; Laun, Sergiy Y.
  2014-05-19
  View Record | View Original
 • » Міська молодь України в соціально-політичних змінах кінця ХХ – початку ХХІ ст.
  Голубовська, Леся Романівна; Golubovska, Lesia R.
  2014-09-20
  View Record | View Original
 • » Православні монастирі і чернецтво в Україні : сучасна українська історіографія.
  Ластовська, Оксана Л.; Lastovska, Oksana L.
  2014-05-27
  View Record | View Original
 • » Формування готовності до професійного саморозвитку майбутнього вчителя технологій.
  Кужельний, Андрій Володимирович; Kuzhelnyi, Andrew V.
  2014-05-21
  View Record | View Original
 • » Внесок академіка О.В. Фоміна в розвиток біологічної науки на теренах України в...
  Кривенко, Юрій Олекасандрович; Kryvenko, Yuri O.
  2014-08-11
  View Record | View Original
 • » Внесок академіка О.В. Фоміна в розвиток біологічної науки на теренах України в...
  Кривенко, Юрій Олекасандрович; Kryvenko, Yuriy O.
  2014-08-11
  View Record | View Original
 • » Благодійність козацької старшини (середина ХVІІ – ХVІІІ ст.): сучасна українська...
  Коцур, Віта А.; Kocur, Vita A.
  2014-09-05
  View Record | View Original
 • » Участь купецтва в реалізації імперського управління в Південній Україні в...
  Демешко, Юрій Олекасандрович; Demeshko, Yuri O.
  2014-08-12
  View Record | View Original
 • » Культурно-освітня місія товариств «Просвіта» на теренах України в 1868 – 1920 рр.
  Коробка, Микола Леонідович; Korobka, Mykola L.
  2014-08-09
  View Record | View Original
 • » Гігієнічна наука в УАН-ВУАН (1918 - 1936 рр.) : етос медичної інтелігенції
  Вітковський, Сергій Іванович; Witkowski, Serhiy I.
  2014-05-20
  View Record | View Original
 • » Монети Центральної та Східної Європи ХІV – ХVІІ ст. : процеси виготовлення та фальшування
  Бойко-Гагарін, Андрій Сергійович; Boiko-Gagarin, Andrew S.
  2014-09-09
  View Record | View Original
 • » Проектування професійної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання на засадах...
  Іщук, Валерія Валеріївна; Ishchuk, Valery V.
  2014-05-20
  View Record | View Original
 • » Положення про роботу інституційного Репозитарію
  ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди"
  2014-09-01
  View Record | View Original
 • » Авторський договір
  Положення про Інституційний репозитарій ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди»
  2014-09-01
  View Record | View Original
 • » Формування готовності майбутніх учителів до творчої самореалізації у позааудиторній...
  Іващенко Андрій Володимирович; Ivashchenko Andrey V.
  2014-08-15
  View Record | View Original
 • » Формування конкурентоспроможного фахівця зі спеціальності «Технологічна освіта»
  Вересоцька, Наталія І.; Veresocjka, Natalija I.
  2012-11-01
  View Record | View Original
 • » Формування здоров’язбережувального простору в загальноосвітніх навчальних закладах
  Коцур, Надія І.; Kocur, Nadija I.
  2012-11-01
  View Record | View Original
 • » Використання мультимедійних технологій у навчальному процесі вищих навчальних...
  Вересоцька, Наталія Іванівна
  2017-09-20
  View Record | View Original
76 - 100 of 1225 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>