Records

Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

View Archive Info

 • » Zum geographisch-epidemiologischen und atlas-kartosemiotischen Projekt
  Nikolaenko, Dmytro V.; Ніколаєнко, Дмитро В.; Volodchenko, Oleksandr; Володченко, Олександр
  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Логіка
  Левченко, Леся Ю.; Levchenko, Lesja Ju.
  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Функционально-стилистические особенности заимствований в языке украинских средств...
  Навальная, Марина И.; Navaljna, Maryna I.
  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Функціонування нових відомних утворень у мові сучасної української публіцистики
  Навальна, Марина І.
  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Специфіка вживання дієслів-термінів на позначення понять соціально-економічної сфери
  Навальна, Марина І.; Navalna, Maryna I.; Спис, Ольга А.; Spys, Oljgha A.
  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Мова документів : терміни та їх місце ув діловому мовленні
  Калужинська, Юлія В.; Kaluzhynsjka, Julija V.
  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Історіографія розвитку вищих педагогічних навчальних закладів України І-ІІ рівнів...
  Березанська, Ірина М.; Berezansjka, Iryna M.
  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Організаційне становлення та суспільно-політична діяльність МГО "Незалежна асрціація...
  Бобровнік, Юрій В.; Bobrovnik, Yurii V.
  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Професор А. І. Якобій (1837-1907 рр.) – відомий вчений-гігієніст, організатор медичної...
  Бондарчук, Сергій М.; Bondarchuk, Serhii M.
  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Магічні способи лікування дитячих уроків у населення Західноукраїнського пограниччя (на...
  Ганус, Дзвенислава М.; Hanus, Dzvenyslava M.
  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Джерела геральдики та сфрагістики Переяславщини Давньоруської доби
  Гончаренко, Олександр С.; Honcharenko, Oleksandr S.
  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Проблеми функціонування місцевих судових установ Райсхкомісаріату "Україна" в 1941 -...
  Гончаренко, Олексій М.; Honcharenko, Oleksii M.
  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Співпраця П. Я. Стебницького з родиною Грінченків у книговидавничій галузі (початок ХХ...
  Демуз, Інна О.; Demuz, Inna O.
  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Сучасні технології навчання історії як засіб формування самодостатньої особистості
  Дем’яненко, Віра М.; Demianenko, Vira M.
  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Діяльність фізико-математичних товариств на терені України в другй половині ХІХ - на...
  Животівська, Діана М.; Zhyvotivska, Diana M.
  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Злочинність серед молоді в Херсонській та Миколаївській областях ( друга половина 40 –...
  Карнаух, Артем О.; Karnaukh, Artem O.
  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Перший князь Переяславля Руського Всеволод Ярославич
  Колибенко, Олена В.; Kolybenko, Olena V.; Колибенко, Олександр В.; Kolybenko, Oleksandr V.
  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Суспільно-політична діяльність Спілки незалежної української молоді в умовах...
  Коцур, Віктор П.; Kotsur, Viktor P.
  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Історіографічний огляд сучасних наукових розвідок щодо діяльності молодіжних...
  Коцур, Віктор П.; Kotsur, Viktor P.; Зленко, Алла М.; Zlenko, Alla M.
  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Розвиток фармацевтичної освіти в Україні у другій половині ХІХ – ХХ ст. при підтримці...
  Левченко, Інна М.; Levchenko, Inna M.
  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Аграрне законодавство А. Денікіна
  Лисенко, Андрій А.; Lysenko, Andrii A.
  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Роль зварювання в розбудові економіки України в перше післявоєнне десятиріччя
  Літвінов, Олександр П.; Litvinov, Oleksandr P.
  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Археолоогічна освіта на Українських землях в другій половині ХІХ – на початку ХХст.
  Лукашевич, Олексій М.; Lukashevych, Oleksii M.
  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Відображення становлення Київського художньо-промислового та наукового музею на...
  Павлик, Олександр В.; Pavlyk, Oleksandr V.
  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Витоки та сенси п’ятої російсько-української війни : спроба комплексного...
  Потапенко, Ярослав О.; Potapenko, Yaroslav O.
  2017-09-20
  View Record | View Original
1201 - 1225 of 1225 Items    << < 44 45 46 47 48 49