Records

Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

View Archive Info

 • » Військова та громадсько-політична діяльність Ю. Тютюнника (1914 – 1930 рр.)
  Кучер, Валерій В.; Kucher, Valerii V.
  2013-08-08
  View Record | View Original
 • » Становлення та розвиток селянських фермерських господарств в Україні :...
  Лазуренко, Валентин М.; Lazurenko, Valentyn M.
  2012-08-22
  View Record | View Original
 • » Становлення та розвиток вищої гуманітарної освіти Наддніпрянської України (друга...
  Левицька, Надія М.; Levytska, Nadiia M.
  2013-01-03
  View Record | View Original
 • » Научные студии профессора В. Я. Подгаецкого в 1914 – 1929 гг.
  Миздренко, Оксана М.; Myzdrenko, Oksana M.
  2014-03-21
  View Record | View Original
 • » Підготовка майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності з обдарованими дітьми
  Михайленко, Оксана В.; Mykhajlenko, Oksana V.
  2013-09-11
  View Record | View Original
 • » Становлення та розвиток споживчої кооперації в Київській губернії (1868–1917 рр.)
  Ленченко, Федір І.; Lenchenko, Fedir I.
  2013-08-02
  View Record | View Original
 • » Науково-технічні нововведення у тваринництві України у ХХ – на початку ХХІ ст.
  Лісовенко, Тетяна О.; Lisovenko, Tetiana O.
  2010-02-03
  View Record | View Original
 • » Зварювальні технологі ї в УРСР в умовах на уково-техні чної революції др угої половини...
  Літвінов, Олександр П.; Літвінов, Олександр П.
  2014-10-17
  View Record | View Original
 • » Екологічна освіта учнів загальноосвітніх закладів у Німеччині
  Лобачук, Інна М.; Lobachuk, Inna M.
  2013-09-10
  View Record | View Original
 • » Формування професійної компетентності майбутніх агентів з організації туризму у...
  Любарець, Владислава В.; Liubarets, Vladyslava V.
  2013-10-22
  View Record | View Original
 • » Земська медицина на терені України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. :...
  Мірошніченко, Денис А.; Miroshnichenko, Denys A.
  2012-10-29
  View Record | View Original
 • » Поняття рефлексії, її cутність та роль у методиці навчання української мови
  Кулик, Олена Д.; Kulyk, Olena D.
  2014-03-01
  View Record | View Original
 • » Вплив психофізіологічних механізмів говоріння на засвоєння учнями мовного матеріалу під...
  Кулик, Олена Д.; Kulyk, Olena D.
  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Формування мовної особистості студента-філолога на засадах компетентнісного підходу
  Овсієнко, Людмила М.; Ovsijenko, Ljudmyla M.
  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Перспективи та проблеми застосування технічних засобів у процесі навчання лінгвістики...
  Овсієнко, Людмила М.; Ovsijenko, Ljudmyla M.
  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » До проблеми формування лінгвістичної компетенції студентів філологічних спеціальностей
  Овсієнко, Людмила М.; Ovsijenko, Ljudmyla M.
  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Формування професійної креативності майбутніх учителів початкової школи в процесі...
  Міщенко, Наталія І.; Mishchenko, Nataliia I.
  2013-11-20
  View Record | View Original
 • » Видавнича справа в Радянській Україні в 20 – 30-і роки ХХ ст.
  Молоткіна, Валентина К.; Molotkina, Valentyna K.
  2012-11-20
  View Record | View Original
 • » Формування самоефективності майбутніх лікарів ветеринарної медицини у процесі...
  Мусійчук, Світлана М.; Musiichuk, Svitlana M.
  2013-05-20
  View Record | View Original
 • » Повсякденне життя сільського населення у 1941–1945 рр. (на матеріалах центральних...
  Нагайко, Тарас Юр.; Nahaiko, Taras Yur.
  2009-05-26
  View Record | View Original
 • » Український праворадикальний рух 1920 – 1941 рр. : історіографія
  Надурак, Наталія М.; Nadurak, Nataliia M.
  2014-03-21
  View Record | View Original
 • » Формування готовності майбутнього вчителя початкових класів до застосування авторських...
  Новак, Ольга М.; Novak, Oljgha M.
  2013-11-19
  View Record | View Original
 • » Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів трудового навчання до роботи з технічно...
  Полетай, Олена М.; Poletai, Olena M.
  2013-09-11
  View Record | View Original
 • » Національні меншини Правобережжя України у контексті етнічної політики Російської...
  Поліщук, Юрій М.; Polishchuk, Yurii M.
  2013-01-01
  View Record | View Original
 • » Наукові студії про соціокультурні виміри соматичного буття людини ( кінець ХІХ –...
  Потапенко, Ярослав О.; Potapenko, Yaroslav O.
  2012-11-20
  View Record | View Original
101 - 125 of 1225 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>