Records

Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

View Archive Info

 • » Професійно-педагогічна адаптація молодих викладачів вищих навчальних закладів...
  Шара, Світлана О.; Shara, Svitlana O.
  2013-01-01
  View Record | View Original
 • » До проблеми теоретико-емпіричного вивчення соціально-психологічної компетентності...
  Федосєєва, Ірина В.; Fedosjejeva, Iryna V.
  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Історія і культура Київської Русі в науковій спадщині М. О. Максимовича
  Шевченко, Наталія О.; Shevchenko, Nataliia O.
  2014-03-22
  View Record | View Original
 • » Дослідження археологічних пам’яток Переяславщини : історіографія (ХІХ – початок ХХІ ст.)
  Юрченко, Олександр В.; Yurchenko, Oleksandr V.
  2013-03-18
  View Record | View Original
 • » Аналіз наукових підходів до вивчення копінг-поведінки особистості
  Ткачук, Таїсія А.; Tkachuk, Tajisija A.
  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Копінг як спосіб подолання стресових ситуацій у сім’ї
  Ткачук, Таїсія А.; Tkachuk, Tajisija A.
  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Розвиток професійної самоорганізації майбутнього вчителя біології в процесі...
  Яворський, Андрій А.; Yavorskyi, Andrii A.
  2014-05-20
  View Record | View Original
 • » Розвиток металофізики в Україні : науковий внесок професора М. М. Новикова (1933–2007рр.)
  Якуба, Василь В.; Yakuba, Vasyl V.
  2012-09-26
  View Record | View Original
 • » Психологічна модель розвитку та функціонування копінг-поведінки фахівця податкової служби
  Ткачук, Таїсія А.; Tkachuk, Tajisija A.
  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Ціннісні аспекти міжкультурної комунікації як фактор консолідації сучасного суспільства
  Ткачук, Таїсія А.; Tkachuk, Tajisija A.
  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Історична реконструкція дитинця Києва Х – першої половини ХІІІ ст.
  Янченко, Володимир В.; Yanchenko, Volodymyr V.
  2014-04-29
  View Record | View Original
 • » Формування паліативної компетентності бакалаврів медицини в процесі професійної підготовки
  Білик, Любов В.; Bilyk, Liubov V.
  2015-05-25
  View Record
 • » Популяризація та впровадження наукової медицини громадською медичною допомогою на...
  Єрмілов, Валерій С.; Yermilov, Valerii S.
  2015-04-17
  View Record | View Original
 • » Формування управлінської компетентності майбутніх менеджерів у вищих навчальних...
  Клімова, Алла М.; Klimova, Alla M.
  2015-04-29
  View Record | View Original
 • » Розвиток людини і суспільства в соціокультурному просторі дизайну міста
  Корнієнко, Тетяна А.; Korniienko, Tetiana A.
  2015-05-01
  View Record | View Original
 • » Вплив інформаційно-комунікативного процесу на розвиток соціальної організації в умовах...
  Осипенко, Лариса О.; Osypenko, Larysa O.
  2015-05-01
  View Record | View Original
 • » The journal of humanities State higher educational establishment...

  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет...

  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Формування валеологічного мислення майбутніх учителів природничих спеціальностей у...
  Павленко, Інна О.; Pavlenko, Inna O.
  2015-04-29
  View Record | View Original
 • » Академік В. В. Фролькіс (1924–1999) : професійна, наукова та історіографічна біографія
  Палієнко, Ольга А.; Paliienko, Olha A.
  2015-04-15
  View Record | View Original
 • » Розвиток професійної майстерності педагогічних кадрів у системі підвищення кваліфікації...
  Старостіна, Оксана В.; Starostina, Oksana V.
  2015-05-12
  View Record | View Original
 • » Освітня діяльність і педагогічні погляди М. К. Маккавейського (1890 – 1919 рр.)
  Хмельницька, Олена С.; Khmelnytska, Olena S.
  2015-05-12
  View Record | View Original
 • » Моральне виховання дошкільників та інформаційна безпека : вплив, дія, результат
  Лохвицька, Любов В.; Lokhvytska, Liubov V.
  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Ґенеза метамовних проявів у дітей дошкільного віку
  Дем’яненко, Світлана Д.; Dem'yanenko, Svetlana D.
  2017-09-20
  View Record | View Original
 • » Психологічні детермінанти морального виховання дошкільників : теоретичний аспект
  Лохвицька, Любов В.; Lokhvytska, Liubov V.
  2017-09-20
  View Record | View Original
151 - 175 of 1225 Items    << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>