Запис Детальніше

TSL properties of A2SiO5 and A2SiO5:Ce (A=Y, Lu) single rystals and single crystalline films

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title TSL properties of A2SiO5 and A2SiO5:Ce (A=Y, Lu) single rystals and single crystalline films
 
Creator Bilski, P.
Twardak, A.
Zorenko, Y.
Zorenko, T.
Gorbenko, V.
Mandowska, E.
Mandowski, A.
Sidletskiy, O.
 
Subject Y2SiO5
Y2SiO5: Ce
Lu2SiO5
Lu2SiO5: Ce
single crystalline film
single crystal
thermostimulated luminescence
 
Description In this work the comparative analysis of the
thermostimulated luminescence (TSL) properties of various silicate crystals (undoped and Ce-doped Y2SiO5 (YSO) and
Lu2SiO5 (LSO) single crystals (SC) and single crystalline films (SCF)) under excitation by alpha and beta particles,
gamma quanta and daily light has been performed.
 
Date 2012-10-19T08:43:02Z
2012-10-19T08:43:02Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Bilski P. TSL properties of A2SiO5 and A2SiO5:Ce (A=Y, Lu) single rystals and single crystalline films / P. Bilski, A. Twardak, Y. Zorenko, T. Zorenko, V. Gorbenko, E. Mandowska, A. Mandowski, O. Sidletskiy // Оксидні матеріали електронної техніки – отримання, властивості, застосування (ОМЕЕ – 2012) : збірник матеріалів міжнародної наукової конференції, 3-7 вересня 2012 року, Львів, Україна / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 245-246. – Паралельний титульний аркуш англійською. – Bibliography: 4 titles.
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/15419
 
Language en
 
Publisher Національний університет "Львівська політехніка"