Browse


» All Archives

Archive Image

Zhytomyr State University Library

Електронна бібліотека Житомирського державного університету імені Івана Франка
(18463 Records)

Archive Image

eKhNUIR

Електронний архів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна наповнюється наступними матеріалами: наукові публікації працівників та студентів Харківського національного університету, статті з наукових журналів, навчально-методичні розробки. Наукові публікації студентів розміщуються за умови наявності рецензії наукового керівника.
(10765 Records)

Archive Image

eIR NUOS

Електронний інституційний репозитарій Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
(1484 Records)

Archive Image

eKMAIR

Електронний архів Національного університету «Києво-Могилянська академія», що накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує довготривалий, постійний та надійний доступ до наукових досліджень професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів Університету.
(6990 Records)

Archive Image

Освітологічний дискурс

«Освітологічний дискурс» – наукове електронне видання, яке дозволяє читачам опрацьовувати наукові доробки у відкритому доступі.

(317 Records)

Archive Image

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Житомирський національний агроекологічний університет
(3232 Records)

Archive Image

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

Електронний архів наукових матеріалів Національного університету "Львівська політехніка"!

У архіві розміщені матеріали Університету (інституційний репозитарій відкритого доступу) та відкритий електронний архів для самостійного розміщення наукових праць ("самоархівування").


(30036 Records)

Archive Image

DSpace at ELibUkr

ELibUkr-OA – сервіс, що пропонується через портал проекту ELibUkr, для науковців, викладачів, докторантів, аспірантів та наукових співробітників університетів чи будь-яких інших наукових інституцій України, які не підтримують власного (інституційного) відкритого електронного архіву.
(1036 Records)

Інформаційні технології і засоби навчання

Інформаційні технології і засоби навчання
Електронне наукове фахове видання.

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання АПН України

Тематика: педагогіка, психологія, дидактика, методики дистанційної освіти, методологія, теорія та історія інформатизації освітянської галузі; актуальні питання інформаційних технологій і засобів навчання, правові аспекти формування та використанні інформаційного освітнього простору; шляхи підвищення ефективності дистанційного навчання


(945 Records)

Archive Image

Синопсис: текст, контекст, медіа

Проблематика: наукові студії видання порушують актуальні проблеми української та світової літератури, історії та теорії літератури, лінгвістики, медіа-комунікацій.
(160 Records)

Archive Image

DSpace at NTB NTUU KPI

Електронні документи НТУУ «КПІ».
(15591 Records)

Archive Image

Electronic Archive of Sumy State University

Electronic Archive of Sumy State University includes publications of the scientific works of the Sumy State University faculty and staff members.

The articles from scientific journals, study aids, student publications (the supervisor's of studies review is required) are among them.

 

Електронний архів Сумського державного університету наповнюється наступними матеріалами: наукові публікації працівників та студентів, статті з наукових журналів, навчально-методичні розробки.

Наукові публікації студентів розміщуються за умови наявності рекомендації наукового керівника.


(20552 Records)

Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування.

Збірка наукових праць містить результати наукових досліджень в галузі проблем створення теоретичних засад сучасної радіотехніки та радіоапаратобудування; практичної реалізації досягнень науки та технології; інтелектуалізації процесів проектування та виробництва.


Розраховано на науковців, інженерно-технічних працівників, підприємців радіопромисловості, викладачів, аспірантів, студентів спеціальностей радіоелектронного профілю.


(726 Records)

Archive Image

Studia Philologica

Філологічні студії: зб. наук. пр. / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка
(139 Records)

Archive Image

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport
(997 Records)

Archive Image

Електронного архіву Харківського національного університету радіоелектроніки (Open Access Repository of KHNURE)

Електронний архів Харківського національного університету радіоелектроніки містить публікації наукових праць викладачів та співробітників університету. Серед них статті з наукових журналів, навчально-методичні розробки, наукові публікації студентів, які розміщуються за умови наявності рецензії наукового керівника.
(2745 Records)

Archive Image

Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.
(1225 Records)

Archive Image

Цифровий архів НаУОА

Електронний архів Національного університету «Острозька академія», що накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує доступ до наукових досліджень професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів Університету.
(3458 Records)

Archive Image

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Архів містить у відкритому доступі наукові публікації викладачів та співробітників НПУ імені М. Драгоманова, матеріали доповідей та конференцій, навчально-методичну літературу, статті з наукової періоддики НПУ.

Відкритий архів надає можливість для самостійного розміщення наукових праць ("самоархівування ").


(5333 Records)

1 - 25 of 60 Items    1 2 3 > >>