Огляд


» Усі архіви

Архів зображень

Zhytomyr State University Library

Електронна бібліотека Житомирського державного університету імені Івана Франка
(19192 Кількість записів)

Архів зображень

eKhNUIR

Електронний архів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна наповнюється наступними матеріалами: наукові публікації працівників та студентів Харківського національного університету, статті з наукових журналів, навчально-методичні розробки. Наукові публікації студентів розміщуються за умови наявності рецензії наукового керівника.
(10765 Кількість записів)

Архів зображень

eIR NUOS

Електронний інституційний репозитарій Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
(1496 Кількість записів)

Архів зображень

eKMAIR

Електронний архів Національного університету «Києво-Могилянська академія», що накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує довготривалий, постійний та надійний доступ до наукових досліджень професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів Університету.
(6990 Кількість записів)

Архів зображень

Освітологічний дискурс

«Освітологічний дискурс» – наукове електронне видання, яке дозволяє читачам опрацьовувати наукові доробки у відкритому доступі.

(345 Кількість записів)

Архів зображень

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University


(16142 Кількість записів)

Архів зображень

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Житомирський національний агроекологічний університет
(3232 Кількість записів)

Архів зображень

Vernadsky National Library of Ukraine


(115059 Кількість записів)

Архів зображень

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

Електронний архів наукових матеріалів Національного університету "Львівська політехніка"!

У архіві розміщені матеріали Університету (інституційний репозитарій відкритого доступу) та відкритий електронний архів для самостійного розміщення наукових праць ("самоархівування").


(30036 Кількість записів)

Архів зображень

DSpace at ELibUkr

ELibUkr-OA – сервіс, що пропонується через портал проекту ELibUkr, для науковців, викладачів, докторантів, аспірантів та наукових співробітників університетів чи будь-яких інших наукових інституцій України, які не підтримують власного (інституційного) відкритого електронного архіву.
(1036 Кількість записів)

Інформаційні технології і засоби навчання

Інформаційні технології і засоби навчання
Електронне наукове фахове видання.

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання АПН України

Тематика: педагогіка, психологія, дидактика, методики дистанційної освіти, методологія, теорія та історія інформатизації освітянської галузі; актуальні питання інформаційних технологій і засобів навчання, правові аспекти формування та використанні інформаційного освітнього простору; шляхи підвищення ефективності дистанційного навчання


(945 Кількість записів)

Архів зображень

Синопсис: текст, контекст, медіа

Проблематика: наукові студії видання порушують актуальні проблеми української та світової літератури, історії та теорії літератури, лінгвістики, медіа-комунікацій.
(161 Кількість записів)

Архів зображень

DSpace at NTB NTUU KPI

Електронні документи НТУУ «КПІ».
(15591 Кількість записів)

Архів зображень

Electronic Archive of Sumy State University

Electronic Archive of Sumy State University includes publications of the scientific works of the Sumy State University faculty and staff members.

The articles from scientific journals, study aids, student publications (the supervisor's of studies review is required) are among them.

 

Електронний архів Сумського державного університету наповнюється наступними матеріалами: наукові публікації працівників та студентів, статті з наукових журналів, навчально-методичні розробки.

Наукові публікації студентів розміщуються за умови наявності рекомендації наукового керівника.


(20552 Кількість записів)

Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування.

Збірка наукових праць містить результати наукових досліджень в галузі проблем створення теоретичних засад сучасної радіотехніки та радіоапаратобудування; практичної реалізації досягнень науки та технології; інтелектуалізації процесів проектування та виробництва.


Розраховано на науковців, інженерно-технічних працівників, підприємців радіопромисловості, викладачів, аспірантів, студентів спеціальностей радіоелектронного профілю.


(738 Кількість записів)

Архів зображень

Studia Philologica

Філологічні студії: зб. наук. пр. / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка
(158 Кількість записів)

DSpace at Odessa I I Mechnikov National University


(4770 Кількість записів)

Архів зображень

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport
(997 Кількість записів)

Архів зображень

Електронного архіву Харківського національного університету радіоелектроніки (Open Access Repository of KHNURE)

Електронний архів Харківського національного університету радіоелектроніки містить публікації наукових праць викладачів та співробітників університету. Серед них статті з наукових журналів, навчально-методичні розробки, наукові публікації студентів, які розміщуються за умови наявності рецензії наукового керівника.
(2745 Кількість записів)

Архів зображень

Репозиторій Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.
(1225 Кількість записів)

Архів зображень

Цифровий архів НаУОА

Електронний архів Національного університету «Острозька академія», що накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує доступ до наукових досліджень професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів Університету.
(3746 Кількість записів)

Архів зображень

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Архів містить у відкритому доступі наукові публікації викладачів та співробітників НПУ імені М. Драгоманова, матеріали доповідей та конференцій, навчально-методичну літературу, статті з наукової періоддики НПУ.

Відкритий архів надає можливість для самостійного розміщення наукових праць ("самоархівування ").


(5333 Кількість записів)

1 - 25 з 62 Усього елементів    1 2 3 > >>