Запис Детальніше

Теоретичні засади особливостей становлення відповідальності як якості особистості

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Патинок, О.П.
 
Date 2012-10-21T11:48:49Z
2012-10-21T11:48:49Z
2011
 
Identifier Патинок О.П. Теоретичні засади особливостей становлення відповідальності як якості особистості / О.П. Патинок / Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. – Вип. 5 : збірник наукових праць. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – С. 108-117
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/1525
 
Description У статті проаналізовано становлення відповідальності як якості особистості, що характеризується динамічністю, пов’язана зі свободою вибору у поведінці людини, виступає визначаючим фактором у самореалізації
та самоактуалізації. Багато авторів акцентують увагу на взаємозв’язку
становлення відповідальності як значущої особистісної якості людини з рівнем
розвитку її свідомості та самосвідомості.
The paper analyzes the establishment of liability as personality traits, which is
characterized by dynamic, connected with freedom of choice in human behavior,
appears crucial for self-realization and self-actualization. Several authors point to a
relationship becoming the responsibility as a significant personal qualities of the
person with the level of his consciousness and identity.
 
Language uk
 
Publisher Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject відповідальность
самореалізація
самоактуалізація
responsibility
self-realization
self-actualization
159.922.6
 
Title Теоретичні засади особливостей становлення відповідальності як якості особистості
 
Type Article