Запис Детальніше

ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (для студентів 4-5 курсу заочної форми навчання напрямів підготовки 6.020107 – «Туризм», 6.140101 – «Готельно – ресторанна справа»)

Цифровой репозиторий Харьковской национальной академии городского хозяйства (ХНАГХ)

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (для студентів 4-5 курсу заочної форми навчання напрямів підготовки 6.020107 – «Туризм», 6.140101 – «Готельно – ресторанна справа»)
 
Creator Радіонова , О.М.
 
Subject План 2012
 
Description Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Соціальні технології» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напрямів підготовки 6.020107 – «Туризм», 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва / укл.: Радіонова О. М., – Х.: ХНАМГ, 2012
 
Date 2011-07-07
 
Type Учебный материал
NonPeerReviewed
 
Format application/msword
 
Identifier http://eprints.kname.edu.ua/21514/1/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86_%D1%82%D0%B5%D1%85_%D0%9F%D0%A0_%D0%A0%D0%9F%D0%9D%D0%94.doc
Радіонова , О.М. (2011) ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (для студентів 4-5 курсу заочної форми навчання напрямів підготовки 6.020107 – «Туризм», 6.140101 – «Готельно – ресторанна справа»). [Учебный материал] (Неопубликован)
 
Relation http://eprints.kname.edu.ua/21514/