Запис Детальніше

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (для студентів 4 і 5 курсу заочної форми навчання напрямів підготовки 6.020107 – «Туризм», 6.140101 -«Готельно-ресторанна справа»)

Цифровой репозиторий Харьковской национальной академии городского хозяйства (ХНАГХ)

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни
«СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (для студентів 4 і 5 курсу заочної форми навчання напрямів підготовки 6.020107 – «Туризм», 6.140101 -«Готельно-ресторанна справа»)
 
Creator Радіонова, О. М.
 
Subject План 2012
 
Description Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (для студентів 4 і 5 курсу заочної форми навчання напрямів підготовки 6.020107 – «Туризм», 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва / укл.: Радіонова О. М., – Х.: ХНАМГ, 2012
 
Date 2011-07
 
Type Учебный материал
NonPeerReviewed
 
Format application/msword
 
Identifier http://eprints.kname.edu.ua/21515/1/2012%20%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1%D0%BE%D1%86%20%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%9F%D0%97.doc
Радіонова, О. М. (2011) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (для студентів 4 і 5 курсу заочної форми навчання напрямів підготовки 6.020107 – «Туризм», 6.140101 -«Готельно-ресторанна справа»). [Учебный материал] (Неопубликован)
 
Relation http://eprints.kname.edu.ua/21515/