Запис Детальніше

Інтернет: сучасні технології та бізнес-моделі

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Інтернет: сучасні технології та бізнес-моделі
 
Creator Кравець, Р. Б.
Скицький, Т. Р.
 
Description Подано короткий огляд Інтернет-технологій та найуспішніших бізнес-моделей, які сьогодні ефективно використовуються у Всесвітній мережі, та розглянуто еволюцію цих
моделей у зв’язку із тими можливостями, які надає інтенсивний розвиток програмного забезпечення (новітні Web-технології).The short review of WWW Development methodologies and the most successful business models, which are effectively utilized in WWW for today is given in the article, and the evolution of these models in connection with those possibilities, providing by intensive development of software is examined (the newest Web-technologies)
 
Date 2009-09-03T11:07:16Z
2009-09-03T11:07:16Z
2008
 
Type Article
 
Identifier Кравець Р. Б. Інтернет: сучасні технології та бізнес-моделі / Р. Б. Кравець, Т. Р. Скицький // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 610 : Інформаційні системи та мережі. – С. 175-190. – Бібліографія: 7 назв.
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/271
 
Format application/pdf
 
Publisher Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"