Запис Детальніше

Оцінка підприємницьких ризиків у машинобудуванні графічним способом

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Оцінка підприємницьких ризиків у машинобудуванні графічним способом
 
Creator Паранчук С.В.
Коць О. О.
 
Description Розглянуто питання оцінки підприємницьких ризиків у машинобудуванні. Охарактеризовано найпоширеніші способи та методи оцінки, що використовуються сьогодні.
Запропоновано оцінювати підприємницький ризик на основі графіків залежності ризику та рентабельності, ризику та прибутку. Обґрунтовано можливість використання запропонованого способу у будь-якій галузі господарювання, зокрема у машинобудуванні. The article is devoted the questions of estimation of enterprise risks in an engineer. The most widespread estimations methods which are used today are considered. It is suggested to
conduct the estimation of enterprise risk on the basis of the graphs of dependence of risk and profitability, risk and profit. Possibility of the use of the offered method in any industry of
ménage, particular in an engineer, is grounded.
 
Date 2009-09-03T11:06:06Z
2009-09-03T11:06:06Z
2007
 
Type Article
 
Identifier Паранчук С. В. Оцінка підприємницьких ризиків у машинобудуванні графічним способом / С. В. Паранчук, О. О. Куць // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 606 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 83–88. – Бібліографія: 12 назв.
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/266
 
Format application/pdf
 
Publisher Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"