Запис Детальніше

Фільтрація двовимірних зображень літаків у частотній області

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Фільтрація двовимірних зображень літаків у частотній області
 
Creator Пуйда, В. Я.
Холод, Я.
 
Description Results of airplanes images spectrum noise reduction experiments are shown in the article.
Наведено результати досліджень фільтрації завад на зображеннях силуетів літаків.
 
Date 2009-09-03T11:10:18Z
2009-09-03T11:10:18Z
2007
 
Type Article
 
Identifier Пуйда, В. Я. Фільтрація двовимірних зображень літаків у частотній області / В. Я. Пуйда, Я. Холод // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 603 : Комп’ютерні системи та мережі. – С. 117-120. – Бібліографія: 2 назви.
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/281
 
Format application/pdf
 
Publisher Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"