Запис Детальніше

Типологія загроз фінансовій безпеці суб'єктів підприємницької діяльності

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Типологія загроз фінансовій безпеці суб'єктів підприємницької діяльності
 
Creator Підхомний О. М.
Микитюк Н. О.
Вознюк І. П.
 
Description Розглянуто актуальність та необхідність управління фінансовою безпекою
підприємств і пропонуються критерії її оцінки. Окреслено основні джерела загроз
фінансовій безпеці підприємницької діяльності. Actuality and necessity of management by financial safety of enterprises is examined
and the criteria of its estimation are offered. The basic sources of threats to financial safety of
entrepreneurial activity are outlined.
 
Date 2009-09-03T11:09:22Z
2009-09-03T11:09:22Z
2007
 
Type Article
 
Identifier Підхомний О. М. Типологія загроз фінансовій безпеці суб'єктів підприємницької діяльності / О. М. Підхомний, Н. О. Микитюк, І. П. Вознюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 605 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 119–123. – Бібліографія: 8 назв.
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/277
 
Format application/pdf
 
Publisher Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"