Запис Детальніше

Удосконалення методів аналізу фінансово-економічного стану лізингоотримувача на засадах факторного аналізу

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Удосконалення методів аналізу фінансово-економічного стану лізингоотримувача на засадах факторного аналізу
 
Creator Подольчак Н. І.
 
Description Розглядаються методи удосконалення аналізу фінансово-економічного стану
лізингоотримувачів – машинобудівних підприємств. Здійснено поділ підприємств
машинобудівної галузі на класи за рівнем фінансово-економічного стану, визначено
оптимальну кількість цих класів, з метою надання лізингових послуг на умовах,
адекватних для кожного класу. Запропонований метод зручний для лізингових
підприємств при розробленні методик визначення класу позичальника. It was considered the enhanced methods of financial-economic analysis of machine-building
enterprises. Author proposed classification machine-building enterprises by group using financial indicators, indicated the optimal number of classes with the aim of getting different leasing services according to each group of classified enterprises. Proposed method is effective to leasing
enterprises in the process of elaboration of identification class approaches of enterprises.
 
Date 2009-09-03T11:12:42Z
2009-09-03T11:12:42Z
2007-02
 
Type Article
 
Identifier Подольчак Н. І. Удосконалення методів аналізу фінансово-економічного стану лізингоотримувача на засадах факторного аналізу / Н. І. Подольчак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 606 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 89–96. – Бібліографія: 3 назви.
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/288
 
Publisher Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"