Запис Детальніше

Метод оцінювання подібності документів, доповнених контекстом з онтології

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Метод оцінювання подібності документів, доповнених контекстом з онтології
 
Creator Литвин, В. В.
 
Description Розглянуто метод оцінювання подібності документів на основі введення метрики між концептуальними графами, що є відповідними моделями цих документів. Для цього вводиться поняття центру ваг концептуального графу, а відстань між документами визначається як відстань між їх центрами ваг. Щоб існував шлях між центрами ваг концептуальних графів, відповідні моделі документів доповнюється контекстом з онтології. Для переведення здайденої відстані в ймовірнісну оцінку використовується регресійний аналіз.This article considers documents similarity evaluation method, using metrics between conceptual graphs – models of these documents. The idea of “center of weight” is used for solving this task. Difference between the documents is calculated as distance between graph’s centers of weight. If the way between centers doesn’t exist document models are expanded with context from ontology. Transformation of distance in probabilistic observation is made using regression analysis.
 
Date 2009-09-03T11:25:40Z
2009-09-03T11:25:40Z
2008
 
Type Article
 
Identifier Литвин В. В. Метод оцінювання подібності документів, доповнених контекстом з онтології / В. В. Литвин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 610 : Інформаційні системи та мережі. – С. 191-196. – Бібліографія: 6 назв.
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/320
 
Publisher Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"