Запис Детальніше

Основні поняття та зміст формування франчайзингової системи

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Основні поняття та зміст формування франчайзингової системи
 
Creator Салата І. З.
 
Description Розкрито сутність основних понять франчайзингових відносин. Уточнено тлумачення франчайзингової мережі та франчайзингової системи як організаційних утворень, що виникають в результаті застосування франчайзингової форми співпраці між суб’єктами господарювання. Висвітлено економічний зміст та особливості формування
франчайзингової системи з позиції життєвого циклу франчайзингу. The definitions of main terms in franchising relations sphere are described. The definitions of terms “franchise network” and “franchise system” as formations that appear as a result of
franchise collaboration between enterprises are improved. Economical essence and description of franchise system forming process in aspects of franchising development cycle are described.
 
Date 2009-09-03T12:11:32Z
2009-09-03T12:11:32Z
2007
 
Type Article
 
Identifier Салата І. З. Основні поняття та зміст формування франчайзингової системи / І. З. Салата // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 606 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 97–102. – Бібліографія: 10 назв.
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/401
 
Publisher Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"