Запис Детальніше

Інтелектуальна інформаційна система розрахунків продавців, постачальників і покупців товарів

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Інтелектуальна інформаційна система розрахунків продавців, постачальників і покупців товарів
 
Creator Марковець, О. В.
Марковець, В. Г.
 
Description Визначено основні проблеми процесу розрахунків між основними учасниками ринку товарів. Описано об’єкти, процеси і потоки даних, які відбуваються на ринку товарів. Запропоновано концептуальну схему бази даних і систему розрахунків для
розв’язання задач, які виникають у процесах взаємодії між Продавцями, Постачальниками і Покупцями товарів. Подано основні форми для введення даних та деякі вихідні документи системи розрахунків.Main issues of calculation processes between main participants of market of goods are
pointed ant in the article. There are described the objects, processes and data streams, which
take place in the market of goods. A conceptual scheme of date base and system of calculation
for tasks solving, that occure during the processes.
 
Date 2009-09-03T11:33:34Z
2009-09-03T11:33:34Z
2008
 
Type Article
 
Identifier Марковець О. В. Інтелектуальна інформаційна система розрахунків продавців, постачальників і покупців товарів / О. В. Марковець, В. Г. Марковець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 610 : Інформаційні системи та мережі. – С. 197-209.
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/339
 
Format application/pdf
 
Publisher Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"