Запис Детальніше

Вимірювання швидкості руху мікрооб'єкта телевізійним оптичним скануваньм мікроскопом у кадровому режимі роботи

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Вимірювання швидкості руху мікрооб'єкта телевізійним оптичним скануваньм мікроскопом у кадровому режимі роботи
 
Creator Матієшин, Ю. М.
Шклярський, В. І.
 
Description Paper is consisting of data about frame mode of the television optical scanning microscope employment peculiarities for determination of the dynamic microobject velocity. Questions of the determination of microobject velocity method are considered. Algorithms of microscope working, which permit to determinate of the dynamic microobject velocity in different velocity ranges, are offered.
У статті містяться відомості про особливості використання кадрового режиму роботи для вимірювання швидкості руху мікрооб’єкта у телевізійному оптичному сканувальному мікроскопі. Розглянуто питання методики визначення швидкості руху мікрооб’єкта. Запропоновано алгоритми роботи мікроскопа, які дають змогу визначати швидкість руху мікрооб’єкта для різних діапазонів вимірюваної швидкості.
 
Date 2009-09-03T11:30:46Z
2009-09-03T11:30:46Z
2007
 
Type Article
 
Identifier Матієшин, Ю. М. Вимірювання швидкості руху мікрооб'єкта телевізійним оптичним скануваньм мікроскопом у кадровому режимі роботи / Ю. М. Матієшин, В. І. Шклярський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 603 : Комп’ютерні системи та мережі. – С. 128-136. – Бібліографія: 9 назв.
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/331
 
Publisher Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"