Запис Детальніше

Формування принципів конструктивістських онтологій. Пам'яті Нелсона Ґудмена (1906–1998 рр.)

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Формування принципів конструктивістських онтологій. Пам'яті Нелсона Ґудмена (1906–1998 рр.)
Formation of principles of constructivist ontologies. In memoriam Nelson Goodman (1906–1998)
 
Creator Бразуль-Брушковський, Євгеній
 
Subject онтологія
конструктивізм
епістемологія
мовні каркаси
організація
ontology
constructivism
epistemology
language frameworks
organisation
 
Description Досліджено формування принципів конструктивістських онтологій на засадах плюралізму як методології, аналізуючи у зв’язку із цим погляди Р. Карнапа, В. Куайна
та Н. Ґудмена. Продемонстровано, що онтологічні твердження в конструктивізмі виникають не як метафізичні засновки, а як наслідки з прагматично орієнтованих епістемологій. Author explores formation of the principles of constructivist ontologies on the foundation of pluralism being taken as methodology. Views of R. Carnap, W. Quine and N. Goodman are analysed thereby. It’s being demonstrated that ontological statements in
constructivism emerge not as metaphysical foregrounds, but rather as consequences of pragmatically oriented epistemologies.
 
Date 2009-09-03T11:35:27Z
2009-09-03T11:35:27Z
2009
 
Type Article
 
Identifier Бразуль-Брушковський Є. Формування принципів конструктивістських онтологій. Пам'яті Нелсона Ґудмена (1906–1998 рр.) / Євгеній Бразуль-Брушковський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 636 : Філософські науки. – С. 39–43. – Бібліографія: 8 назв.
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/344
 
Format application/pdf
 
Publisher Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"