Запис Детальніше

Технології інтелектуальних обчислень та український ринок

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Технології інтелектуальних обчислень та український ринок
 
Creator Юрчак, І. Ю.
 
Description Basic perspective applications of the newest technologies of intellectual analysis of data are analysed. Advantages of application of нових algorithms are pointed for the decision of the real tasks which are put before modern enterprises. Principal reasons which brake their advancement in Ukraine are reflected.
Проаналізовано основні перспективні застосування новітніх технологій інтелектуального аналізу даних. Наведені переваги застосування новітніх алгоритмів для розв’язання реальних задач, які постають перед сучасними підприємствами. Висвітлено основні причини, що гальмують їх просування в Україні.
 
Date 2009-09-03T11:34:25Z
2009-09-03T11:34:25Z
2007
 
Type Article
 
Identifier Юрчак, І. Ю. Технології інтелектуальних обчислень та український ринок / І. Ю. Юрчак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 603 : Комп’ютерні системи та мережі. – С. 137-140. – Бібліографія: 7 назв.
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/341
 
Format application/pdf
 
Publisher Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"