Запис Детальніше

Оцінювання і управління потенціалом машинобудівних підприємств

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Оцінювання і управління потенціалом машинобудівних підприємств
 
Creator Фещур Р. В.
Бортновська О. Б.
 
Description Проаналізовано думки різних науковців щодо поняття “потенціал підприємства”,
визначено його зміст, структуру та вплив окремих елементів на рівень потенціалу загалом. Розглянуто проблему визначення стратегічного потенціалу у системі управління підприємством та особливості формування потенціалу підприємств машинобудування.
Обґрунтовано необхідність оцінювання та ефективного управління потенціалом з метою отримання максимального фінансового результату та конкурентних переваг на ринку. The ideas about the enterprises potential its content, structure and influence individual elements on the potential’s size by different scientific have been analyzed. The problem of the strategical potential’s definition in the system of company’s direction is reviewed. The specials of forming enterprises potential in mechanical engineering sphere are described. The necessary of potential’s management with the goal of having competition’s advantages and obtaining the maximum of the financial results have been defined.
 
Date 2009-09-03T11:39:40Z
2009-09-03T11:39:40Z
2007
 
Type Article
 
Identifier Фещур Р. В. Оцінювання і управління потенціалом машинобудівних підприємств / Р. В. Фещур, О. Б. Бортновська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 606 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 113–118. – Бібліографія: 14 назв.
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/348
 
Format application/pdf
 
Publisher Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"