Запис Детальніше

Часові виміри аналізу успішності студентів

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Часові виміри аналізу успішності студентів
 
Creator Ришковець, Ю. В.
Жежнич, П. І.
 
Description Розглянуто поняття часу в різних інтерпретаціях. Проаналізовано представлення часу в базах даних і висвітлено зв’язок ліній часу між ними, також введено чітку
класифікацію часових вимірів аналізу успішності студентів.In this article are considered concept of time in different interpretations. Analysed presentation of time in databases and reflected connection lines of time between them, also entered crisp classification of the temporal dimantions of students progress analysis.
 
Date 2009-09-03T11:40:53Z
2009-09-03T11:40:53Z
2008
 
Type Article
 
Identifier Ришковець Ю. В. Часові виміри аналізу успішності студентів / Ю. В. Ришковець, П. І. Жежнич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 610 : Інформаційні системи та мережі. – С. 210-217. – Бібліографія: 6 назв.
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/349
 
Format application/pdf
 
Publisher Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"