Запис Детальніше

Трансформація уявлень про творчість у філософії від античності до ренесансу

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Трансформація уявлень про творчість у філософії від античності до ренесансу
The transformation of idea of creation in philosophy from Аntiquity to Renaissance
 
Creator Саноцька, Наталя
 
Subject творчість
буття
суще
сутність
creativity
being
sheer
essence
 
Description Робиться спроба реконструкції сутнісних основ феномена творчості в процесі історико-культурного здійснення та стверджується, що творчість як значуща одиниця буття не споконвічна і можна зафіксувати вихідний момент в окресленні сутності творчості. З’ясовано, що творчість є принцип скріплення буття та сущого і виявляє себе як людський екзистенціал. The phenomenon of creativity in the context of historical-cultural realization is analyzed in this article. As it turns out creative work is not from immemorial time. It becomes clear that
creation is principle of consolidate being and sheer. It proves oneself as existencial human being.
 
Date 2009-09-03T12:51:25Z
2009-09-03T12:51:25Z
2009
 
Type Article
 
Identifier Саноцька Н. Трансформація уявлень про творчість у філософії від античності до ренесансу / Наталя Саноцька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 636 : Філософські науки. – С. 56–60. – Бібліографія: 12 назв.
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/415
 
Publisher Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"