Запис Детальніше

Шумові моделі вхідного кола шумового термометра на основі одноканального підсилювача

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Шумові моделі вхідного кола шумового термометра на основі одноканального підсилювача
 
Creator Микитин, І.П.
Серкіз, А.В.
 
Description Mathematical expressions, which describe dependence of initial tension one channel
strengthener from the noise parameters of pickoff of primary transformer, flow, operating
strengthener and resistors of feed-back of the first cascade of strengthener line, are
synthesized, and also mathematical expressions of equivalent total noise tension, resulted to the
entrance of noise thermometer are got.
Синтезовано математичні вирази, які описують залежність вихідної напруги
одноканального підсилювача від шумових параметрів чутливого елемента первинного
перетворювача, лінії зв’язку, операційного підсилювача та резисторів зворотного
зв’язку першого каскаду підсилювача, а також отримано математичні вирази
еквівалентної сумарної шумової напруги, приведеної до входу шумового термометра.
 
Date 2009-09-03T12:53:02Z
2009-09-03T12:53:02Z
2008
 
Type Article
 
Identifier Микитин, І.П. Шумові моделі вхідного кола шумового термометра на основі одноканального підсилювача / І.П. Микитин, А.В. Серкіз // Автоматика, вимірювання та керування. - Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2008. - С. 3 - 9
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/419
 
Publisher Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"