Запис Детальніше

Моделювання розвитку перехідної економіки (лінійний аспект)

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Моделювання розвитку перехідної економіки (лінійний аспект)
 
Creator Домарадзька Г. С.
Гладун Т. М.
 
Description Досліджено особливості макроекономічного моделювання залежно від економічної системи (командна економіка чи ринкова економіка); побудовано послідовність
макроекономічного прогнозування та планування і проаналізовано сукупність
факторів, які характеризують стан макросистеми; доведено ефективність інтенсифікації
франчайзингової діяльності в Україні як одного з факторів інноваційної моделі розвитку вітчизняної економіки. The peculiarities of macroeconomic modeling depending on the economic system (command economics or market economics) have been researched; the sequence of
macroeconomic prognostics and planning has been created; the set of factors which
characterize the state of macrosystems has been analyzed; the efficiency of franchise activity in Ukraine as one of the factors of innovative model of Ukraine’s economics development has been proved.
 
Date 2009-09-03T12:53:33Z
2009-09-03T12:53:33Z
2007
 
Type Article
 
Identifier Домарадзька Г. С. Моделювання розвитку перехідної економіки (лінійний аспект) / Г. С. Домарадзька, Т. М. Гладун // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 605 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 202–206. – Бібліографія: 13 назв.
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/420
 
Format application/pdf
 
Publisher Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"