Запис Детальніше

Комп'ютерна система імпедансної спектроскопії на основі перетворювача AD5933

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Комп'ютерна система імпедансної спектроскопії на основі перетворювача AD5933
 
Creator Совин, Я.Р.
Хома, В.В.
 
Description In this article advantages and disadvantages of impedance convertor AD5933, that
appear during automatization of impedance measurement process in frequency range are
shown. The use of external measurement network, that provides an invariance to parasitics
parameters influence of connecting wires and switching elements is grounded. Structure and
algorythm of impedance spectroscopy computer system functioning is discribed.
Показано переваги та обмеження перетворювача імпедансу AD5933, що виникають
при автоматизації вимірювання імпедансу у діапазоні частот. Обґрунтовано ви-
користання зовнішньої вимірювальної схеми, що забезпечує інваріантність до впливу
паразитних параметрів під’єднувальних проводів та комутаційних елементів. Описано
структуру та алгоритм функціонування комп’ютерної системи імпедансної спектроскопії.
 
Date 2009-09-03T12:55:24Z
2009-09-03T12:55:24Z
2008
 
Type Article
 
Identifier Совин, Я.Р. Комп'ютерна система імпедансної спектроскопії на основі перетворювача AD5933 / Я.Р. Совин, В.В. Хома // Автоматика, вимірювання та керування. - Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2008. - С. 10-18.
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/423
 
Publisher Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"