Запис Детальніше

Напрями удосконалення політики доходів і витрат населення в умовах інтеграції України у світове господарство

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Напрями удосконалення політики доходів і витрат населення в умовах інтеграції України у світове господарство
 
Creator Завербна Н. В.
Завербний А. С.
 
Description Розглянуто особливості політики доходів і витрат населення. Проаналізовано
проблеми підвищення реальних доходів і стимулювання економічної активності населення. Розроблено рекомендації щодо покращання політики доходів і витрат України шляхом підвищення частки заробітної плати в доходах населення,
удосконалення законодавства України. The incomes and expenses of the population is considered features of policy. The
problems of increase of the real incomes and stimulation of economic activity of the population are analyzed. The recommendations concerning improvement of policy of the incomes and expenses of Ukraine with the help of growth of a share of wages in the incomes of the population, improvement are developed.
 
Date 2009-09-03T12:56:18Z
2009-09-03T12:56:18Z
2007
 
Type Article
 
Identifier Завербна Н. В. Напрями удосконалення політики доходів і витрат населення в умовах інтеграції України у світове господарство / Н. В. Завербна, А. С. Завербний // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 605 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 207–212. – Бібліографія: 5 назв.
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/425
 
Format application/pdf
 
Publisher Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"