Запис Детальніше

Розробка проблеми індивідуації та її методів в аналітичній психології К. Юнґа

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Розробка проблеми індивідуації та її методів в аналітичній психології К. Юнґа
The developing of individuation and its method in analytical psychology of K. G. Jung
 
Creator Колесник, Ігор
 
Subject індивідуація
сновидіння
несвідоме
Еґо
Персона
Самість
Аніма
Анімус
individuation
dream
unconscious
Ego
Person
Self
Anima
Animus
 
Description Розглянуто особливості індивідуаційного процесу, в якому бере участь людина впродовж свого життя, виявляючи та стверджуючи творчі потенції. Виокремлено основні стадії індивідуації та методи, які використовуються під час дослідження та
вивчення кожного окремого випадку індивідуації. Проаналізовано наслідки реалізації людської особи та її інтеграцію в міжлюдські стосунки, формування нових етичних засад, які створюють умови для нового рівня адаптації свідомості людини до вирішення життєвих труднощів. The author examines features of individuation which is main process of whole human life. The individuation opens creative potential and shows its powerful influence on activity. There are showed main stages of individuation and methods which are used by analytical psychologists. Also the author analyses the results of realization of creative human nature and its integration in cooperation with people which is built on new type of ethical principles.
These principles are called to help a person to defeat problems in its spiritual life.
 
Date 2009-09-03T12:57:36Z
2009-09-03T12:57:36Z
2009
 
Type Article
 
Identifier Колесник І. Розробка проблеми індивідуації та її методів в аналітичній психології К. Юнґа / Ігор Колесник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 636 : Філософські науки. – С. 72–77. – Бібліографія: 10 назв.
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/428
 
Publisher Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"