Запис Детальніше

Принципи побудови та методи використання оптоелектронних інформаційних пристроїв з підвищеною інформаційною ефективністю на основі інтегральних МНОП-N-P структур

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Принципи побудови та методи використання оптоелектронних інформаційних пристроїв з підвищеною інформаційною ефективністю на основі інтегральних МНОП-N-P структур
 
Creator Литвин, І.С.
 
Description Principles of optoelectronics sensor construction and methods using are proved, which
can made: transformation of light in digital electric signals and functions of addition,
deduction, multiplying and threshold perception of images.
Обґрунтовано принципи побудови і методи використання оптоелектронних
iнформацiйних пристроїв, які можуть виконувати, окрім перетворення оптичного
випромінювання на цифрові електричні сигнали, ще і функції додавання, віднімання,
перемноження та порогового сприйняття зображень.
 
Date 2009-09-03T12:56:40Z
2009-09-03T12:56:40Z
2008
 
Type Article
 
Identifier Литвин, І.С. Принципи побудови та методи використання оптоелектронних інформаційних пристроїв з підвищеною інформаційною ефективністю на основі інтегральних МНОП-N-P структур / І.С. Литвин // Автоматика, вимірювання та керування. - Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2008. - С. 19-27.
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/426
 
Publisher Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"