Запис Детальніше

Ефективний розвиток нафтогазового комплексу як важлива умова економічної безпеки ринку енергоносіїв

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Ефективний розвиток нафтогазового комплексу як важлива умова економічної безпеки ринку енергоносіїв
 
Creator Квасній Л. Г.
 
Description Досліджено стратегію розвитку Національної акціонерної компанії “Нафтогаз
України”, яка має на меті забезпечення економіки України енергоносіями. Досягнення
цієї мети передбачає ефективне управління активами підприємств нафтогазової галузі з
метою забезпечення економічної безпеки країни, розроблення та виконання
інвестиційних програм, диверсифікацію поставок енергоресурсів, запропоновано
принципову схему етапів дослідження процесу реформування нафтогазового комплексу
(НГК). It is investigational strategy of development of the National stock association «Naftogaz
of Ukraine», which has providing of economy of Ukraine by power mediums for a purpose.
Achievement of this purpose foresees the effective assets of enterprises of industry
management, development and implementation of the investment programs, diversification of
deliveries of gaz, is offered of principle chart of the stages of research of process of
reformation of NGK.
 
Date 2009-09-03T12:57:59Z
2009-09-03T12:57:59Z
2007
 
Type Article
 
Identifier Квасній Л. Г. Ефективний розвиток нафтогазового комплексу як важлива умова економічної безпеки ринку енергоносіїв / Л. Г. Квасній// Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 605 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 212–217. – Бібліографія: 12 назв.
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/429
 
Publisher Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"