Запис Детальніше

Неявна математична модель послідовного двотактного тиристорного інвертора

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Неявна математична модель послідовного двотактного тиристорного інвертора
 
Creator Дзелендзяк, У.Ю.
Самотий, В.В.
Павельчак, А.Г.
 
Description The discrete mathematical model of consecutive duple thyristor invertor directed to
implicit methods of numerical integration is present. The valve modeling is done by ideal
switch scheme. The steady-state analysis is done by extrapolation e-algorithm.
Наведено дискретну математичну модель послідовного двотактного тиристорного
інвертора, орієнтовану на неявні методи числового інтегрування. Моделювання
вентилів виконується за схемою ідеального ключа. Аналіз усталених режимів
здійснюється екстраполяційним e-алгоритмом.
 
Date 2009-09-03T12:59:08Z
2009-09-03T12:59:08Z
2008
 
Type Article
 
Identifier Дзелендзяк, У.Ю. Неявна математична модель послідовного двотактного тиристорного інвертора / У.Ю. Дзелендзяк, В.В. Самотий, А.Г. Павельчак // Автоматика, вимірювання та керування. - Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2008. - С. 28-33.
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/431
 
Publisher Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"