Запис Детальніше

Епістемологічний статус поняття структури у структуралізмі та постструктуралізмі

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Епістемологічний статус поняття структури у структуралізмі та постструктуралізмі
Epistemological status of the category „structure” in the structuralism and poststructuralisme
 
Creator Повторева, Світлана
 
Subject метод
модель
структура
структуралізм
постструктуралізм
method
model
structure
structuralism
poststructuralism
 
Description Проаналізовано спільні і відмінні аспекти розуміння поняття „структура” у структуралізмі і постструктуралізмі. Доведено, що це основоположне для обох напрямів поняття тлумачиться як засіб пізнання, модель (епістемологічно), а не як онтологічна
основа об’єктивного світу. The author analyses the join and different aspects of interpretation of category structure in the structuralism and poststructuralism. It is affirmed
that this general for the both directs category interprets as a epistemological method (but not as a ontological base of reality).
 
Date 2009-09-03T12:59:36Z
2009-09-03T12:59:36Z
2009
 
Type Article
 
Identifier Повторева С. Епістемологічний статус поняття структури у структуралізмі та постструктуралізмі / Світлана Повторева // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 636 : Філософські науки. – С. 78–82. – Бібліографія: 16 назв.
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/432
 
Publisher Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"