Запис Детальніше

Електричні моделі досліджених об'єктів при вихорострумовому методі

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Електричні моделі досліджених об'єктів при вихорострумовому методі
 
Creator Бучма, І. М.
Репетило, Т. М.
 
Description Розглянуто підходи до тлумачення методу вихорових струмів. Зроблено огляд,
аналіз та обґрунтування електричних моделей як неферомагнітних, так і феромагнітних
об’єктів. Запропоновано нову модель для феромагнітних об’єктів. In this article approaches to the interpretation of method of eddy currents were had considered. The electric models were reviewed, analysed and proved both ferromagnetic and
non ferromagnetic objects. Also a new model for the ferromagnetic objects was proposed.
 
Date 2009-09-03T10:41:08Z
2009-09-03T10:41:08Z
2008
 
Type Article
 
Identifier Бучма І. М. Електричні моделі досліджених об'єктів при вихорострумовому методі / І. М. Бучма, Т. М. Репетило // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 608 : Автоматика, вимірювання та керування. – С. 34–41. – Бібліографія: 10 назв.
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/220
 
Format application/pdf
 
Publisher Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"