Запис Детальніше

Ф. М. Достоєвський та філософія російського Срібного віку

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Ф. М. Достоєвський та філософія російського Срібного віку
F. M. Dostoyevsky and philosophy of Russian Silver age
 
Creator Лімонченко, Віра
 
Subject екзистенціальна метафізика
релігійна філософія
антропологія
людське буття
existential metaphysics
religious philosophy
anthropology
human existention
 
Description Здійснено розгортання та обґрунтування такої тези: для російського релігійно-філософського ренесансу Ф. М. Достоєвський може розглядатися його парадигмальною
основою, задаючи ідеальний прообраз, що має параметри справжнього, первинного і непідробного існування та постає якоюсь мірою як зразкова модель як для постановки проблем, так і для їх певного вирішення. The main thesis the author provides confirms that F. M. Dostoyevsky can be considered the paradigmal basis for Russian religious–philosophycal renaissance for providing the ideal paradigm which has dimensions of real and original existence and in some sense becomes an
ideal model for rising problems and for their solving.
 
Date 2009-09-03T13:00:46Z
2009-09-03T13:00:46Z
2009
 
Type Article
 
Identifier Лімонченко В. Ф. М. Достоєвський та філософія російського Срібного віку / Віра Лімонченко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 636 : Філософські науки. – С. 83–87. – Бібліографія: 13 назв.
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/435
 
Format application/pdf
 
Publisher Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"