Запис Детальніше

Л. Шестов про зв'язок ідейної спадщини Ф. М. Достоєвського з філософією життя Ф. Ніцше

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Л. Шестов про зв'язок ідейної спадщини Ф. М. Достоєвського з філософією життя Ф. Ніцше
L. Shestov about the connection of the high-minded heritage by F. Dostoevsky with the philosophy of life by F. Nietzsche
 
Creator Савельєв, Віктор
 
Subject внутрішня людина
життя
жах
можливість
раціоналізм
розум
horror
inside man
life
possibility
mind
rationalism
 
Description На основі творів Л. Шестова проведено докладний порівняльний аналіз спорідненості й водночас простежено відмінності ідей філософської спадщини Ф. Достоєвського і Ф. Ніцше. Доведено, що обом мислителям властиве негативне ставлення до
культу раціоналізму як вихідної основи позитивізму. The author of the article is developing the circumstantial comparative analysis of the affinity ideas of the philosophical heritage by F. Dostoevsky and F. Nietzsche on the base of
L. Shestov’s works. There is demonstrating that negative attitude to the cult of rationalism, as the start-point of the positivism, inherent for both thinkers in the article.
 
Date 2009-09-03T10:56:55Z
2009-09-03T10:56:55Z
2009
 
Type Article
 
Identifier Савельєв В. Л. Шестов про зв'язок ідейної спадщини Ф. М. Достоєвського з філософією життя Ф. Ніцше / Віктор Савельєв // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 636 : Філософські науки. – С. 88–92. – Бібліографія: 16 назв.
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/238
 
Publisher Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"