Запис Детальніше

Оптимальне урахування непевності вимірювань вхідної та вихідної величин у лінійній регресії

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Оптимальне урахування непевності вимірювань вхідної та вихідної величин у лінійній регресії
 
Creator Дорожовець, М.М.
 
Description The criteria of valuation of accuracy and classifications are offerred, the comparative
analysis of properties is conducted and the prospects of development interpolation ADC with
logarithmic characteristic of conversion.
Запропоновано критерії оцінки точності та класифікацію, виконано порівняльний
аналіз властивостей та вказано перспективи розвитку інтерполяційних АЦП з
логарифмічною характеристикою перетворення.
 
Date 2009-09-03T10:51:53Z
2009-09-03T10:51:53Z
2008
 
Type Article
 
Identifier Дорожовець, М.М. Оптимальне урахування непевності вимірювань вхідної та вихідної величин у лінійній регресії / М.М. Дорожовець // Автоматика, вимірювання та керування. - Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2008. - С. 42-48.
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/229
 
Publisher Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"