Запис Детальніше

Інтерполяційні аналого-цифрові перетворювачі з логарифмічною характеристикою перетвореня . Огляд. Частина 2

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Інтерполяційні аналого-цифрові перетворювачі з логарифмічною характеристикою перетвореня . Огляд. Частина 2
 
Creator Католик, Б.О.
Мичуда, З.Р.
 
Description The criteria of valuation of accuracy and classifications are offerred, the comparative
analysis of properties is conducted and the prospects of development interpolation ADC with
logarithmic characteristic of conversion.
Запропоновано критерії оцінки точності та класифікацію, виконано порівняльний
аналіз властивостей та вказано перспективи розвитку інтерполяційних АЦП з
логарифмічною характеристикою перетворення.
 
Date 2009-09-03T11:01:31Z
2009-09-03T11:01:31Z
2008
 
Type Article
 
Identifier Католик, Б.О. Інтерполяційні аналого-цифрові перетворювачі з логарифмічною характеристикою перетвореня . Огляд. Частина 2 / Б.О. Католик, З.Р. Мичуда // Автоматика, вимірювання та керування. - Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2008. - С. 48-52.
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/252
 
Publisher Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"