Запис Детальніше

Виробниче кооперування як фактор інтенсифікації інноваційного процесу на підприємствах України

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Виробниче кооперування як фактор інтенсифікації інноваційного процесу на підприємствах України
 
Creator Петрович, Й. М.
Семенів, О. М.
 
Subject кооперування
регіоналізація
інноваційна діяльність
потенціал
інтенсифікація
процес
інтеграція
ефективність
co-operation
regionalization
innovative activity
potential
intensification
process
integration
effectiveness
 
Description Розглядаються питання, пов’язані із розвитком та удосконаленням виробничої
кооперації на підприємствах України як фактора інтенсифікації інноваційного процесу та поглиблення інтеграційних зв’язків на усіх рівнях господарювання, розвитку
інфраструктурних та виробничо-збутових мереж. In the article production co-operation is considered on the enterprises of Ukraine as a factor of intensification of innovative process and integration communications, development of
infrastructure and production-sale networks.
 
Date 2009-09-03T11:06:36Z
2009-09-03T11:06:36Z
2008
 
Type Article
 
Identifier Петрович Й. М. Виробниче кооперування як фактор інтенсифікації інноваційного процесу на підприємствах України / Й. М. Петрович, О. М. Семенів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 611 : Проблеми економіки та управління. – С. 3–12. – Бібліографія: 12 назв.
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/268
 
Format application/pdf
 
Publisher Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"