Запис Детальніше

Ф. Достоєвський та Ф. Ніцше: вирішення теми "надлюдини"

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Ф. Достоєвський та Ф. Ніцше: вирішення теми "надлюдини"
F. Dostoyevsky and F. Nietzsche: the solution of the topic of «overman»
 
Creator Мазурик, Марія
 
Subject надлюдина
нігілізм
релігійна філософія
боголюдство
overman
nigilism
religion philosophy
godmankind
 
Description Досліджено проблему «надлюдини» у філософії Ф. Ніцше та Ф. Достоєвського. Вказано спільні та відмінні ознаки в концепціях цих мислителів. Стверджено, що
Ф. Достоєвський, пройшовши довгий шлях з Ф. Ніцше, приходить до висновку, що людина власними силами не може піднятися до висоти Бога, що перетворення людини на боголюдину можливе лише в процесі спільної дії людської та божественної сили, яка її перевищує. The article is devoted to the research of a problem of «overman» in the philosophy of F. Nietzsche and F. Dostoyevsky. The common and different features in the conceptions of the
given philosophers are indicated. It is established, that F. Dostoyevsky passed a long way from F. Nietzsche, come to the conclusion, that a man by his own can`t reach the elevation of the God. The impersonation of a man into a overman in possible in the process of common cooperation of the human and godlike power, which dominates over it.
 
Date 2009-09-03T10:59:32Z
2009-09-03T10:59:32Z
2009
 
Type Article
 
Identifier Мазурик М. Ф Достоєвський та Ф. Ніцше: вирішення теми "надлюдини" / Марія Мазурик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 636 : Філософські науки. – С. 93–98. – Бібліографія: 14 назв.
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/246
 
Publisher Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"