Запис Детальніше

Східна мудрість і давньогрецька філософія

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Східна мудрість і давньогрецька філософія
East wisdom and Greek philosophy.
 
Creator Шадських, Юрій
 
Subject мудрість
філософія
духовність
wisdom
philosophy
spirituality
 
Description На основі з'ясування радикальних відмінностей східної культури від західної подано спробу визначити специфіку мудрості в її протистоянні післясократівській
філософії. In the article on the basis of finding out of radical differences of east culture from western an attempt to define the specific of wisdom and its opposition to aftersocrat’s philosophy is given.
 
Date 2009-09-03T11:03:41Z
2009-09-03T11:03:41Z
2009
 
Type Article
 
Identifier Шадських Ю. Східна мудрість і давньогрецька філософія / Юрій Шадських // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 636 : Філософські науки. – С. 99–103. – Бібліографія: 8 назв.
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/259
 
Publisher Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"