Запис Детальніше

Значення принципу доповнюваності для переходу від пізнання до споглядання

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Значення принципу доповнюваності для переходу від пізнання до споглядання
The significance of principle of complementarity for transition from cognition to contemplation
 
Creator Кадикало, Андрій
Карівець, Ігор
 
Subject пізнання
принцип доповнюваності
споглядання
cognition
contemplation
principle of complementarity
 
Description Розглядається нова парадигма осягнення дійсності в межах взаємозв’язку принципу доповнюваності та споглядального способу життя (vita contemplativa). Показано, що стара парадигма, яка ґрунтувалася на пізнанні як протистоянні суб’єкта і об’єкта і яка
зводила світ та людину до механічних утворень, породила сучасну моральну та екологічну кризи. Лише повернення до споглядального способу життя і визнання
принципу доповнюваності як основи буття можуть вивести людство із стану занепаду. In this article the authors examine the new paradigm of understanding of reality at the limits of interdependence between the principle of complementarity and contemplation. The old paradigm which is based on subject-object relations of cognition caused contemporary moral and ecological crisis. The authors are convinced that only return to contemplation and
acknowledgement of principle of complementarity as the base of being can help humankind out of decay.
 
Date 2009-09-03T11:12:56Z
2009-09-03T11:12:56Z
2009
 
Type Article
 
Identifier Кадикало А. Значення принципу доповнюваності для переходу від пізнання до споглядання / Андрій Кадикало, Ігор Карівець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 636 : Філософські науки. – С. 104–111. – Бібліографія: 13 назв.
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/289
 
Format application/pdf
 
Publisher Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"