Запис Детальніше

Базові положення теорії кризового стану підприємства

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Базові положення теорії кризового стану підприємства
 
Creator Козик, В. В.
Андрушко, О. Б.
 
Subject криза
кризовий стан підприємства
класифікація криз
crisis
crisis state of enterprise
classification of crises
 
Description Досліджено стан економічної науки у сфері мікроекономічної кризи. Запропоновано власне тлумачення кризового стану підприємства. Узагальнено та
проаналізовано класифікації криз, що дало змогу запропонувати свою систему
класифікації криз на підприємстві. Investigational the state of economic science in the field of micro economical crisis. Own interpretation of the crisis state of enterprise is offered. Generalized and existent
classifications of crises are analyzed, that enabled to offer the system of classification of crises
on an enterprise.
 
Date 2009-09-03T11:08:33Z
2009-09-03T11:08:33Z
2008
 
Type Article
 
Identifier Козик В. В. Базові положення теорії кризового стану підприємства / В. В. Козик, О. Б. Андрушко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 611 : Проблеми економіки та управління. – С. 13–19. – Бібліографія: 19 назв.
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/274
 
Format application/pdf
 
Publisher Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"