Запис Детальніше

Особливості стилів керівництва у процесі управління персоналом в сучасних умовах господарювання

Zhytomyr State University Library

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://eprints.zu.edu.ua/18247/
 
Title Особливості стилів керівництва у процесі управління персоналом в сучасних умовах господарювання
 
Creator Прищепа, Д.
 
Subject H Social Sciences (General)
 
Description Актуальність обраної теми обумовлена тим, що процес управління трудовими ресурсами є чи не найважливішим елементом у процесі управління підприємством в цілому. Адже саме від ефективності та раціональності управлінської діяльності залежать успіхи підприємства, міра розкриття його економічного потенціалу.
 
Publisher ЖДУ ім. І. Франка
 
Date 2015
 
Type Article
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
ukraine
 
Identifier http://eprints.zu.edu.ua/18247/1/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BF%D0%B0_2.pdf
Прищепа, Д. (2015) Особливості стилів керівництва у процесі управління персоналом в сучасних умовах господарювання. Матеріали VІ міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 81-83.